Strona główna / Jakość

Jakość

Aby udowodnić, jak ważne są dla nas kwestie jakości, założyciele NOW? powołali Komitet ds. Norm National Nutritional Foods Association (NNFA). NOW® wyasygnowała znaczne środki na pierwsze w historii kompleksowe opracowanie dotyczące inżynierii genetycznej. Opracowujemy metody oceniane przez ekspertów z danej dziedziny oraz patronujemy opracowywaniu metod analitycznych dotyczących ekstraktów z pestek winogron i chondroityny.

Certyfikacja GMP

Dobre Praktyki Wytwarzania

NOW Foods ma zaszczyt poinformować, że otrzymała certyfikat Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) wydany przez National Nutritional Foods Association (NNFA). National Nutritional Foods Association, największe w USA stowarzyszenie podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą suplementów diety, wdrożyło program GMP w celu zwiększenia wiarygodności firm w tej gałęzi przemysłu.

Cele programu:

Program Certyfikacji GMP NNFA powstał w celu sprawdzenia, czy dostawcy suplementów diety przestrzegają standardów Dobrych Praktyk Wytwarzania opracowanych przez NNFA. Program opiera się na kontrolach zewnętrznych dostawców należących do organizacji oraz kompleksowych audytach ich programów GMP w następujących dziedzinach: personel, warunki lokalowe, warunki sanitarne, sprzęt, procedury jakości, produkcja i kontrola procesów, stan magazynów, dystrybucja i działania poprodukcyjne. Program ma zapewnić, że wszystkie elementy procesu produkcyjnego zostaną poddane kontroli, co ma posłużyć jako dostateczny dowód na to, że procesy są odpowiednio kontrolowane, a produkty spełniają założone normy jakościowe.

Dostawcy, którzy spełniają minimum określone w standardach GMP NNFA i którzy w audycie NNFA GMP otrzymali najlepszą ocenę w zakresie zgodności z wymogami, będą uprawnieni do ubiegania się o certyfikację oraz korzystania z logo NNFA GMP. Certyfikat NNFA oraz logo GMP ma być sygnałem dla odbiorców detalicznych, konsumentów oraz ogółu społeczeństwa, że produkty zostały wyprodukowane zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania, i wprowadza element samooceny wśród podmiotów z branży suplementów diety.

Jak ujawnił Jim Roza, dyrektor ds. zapewnienia jakości w NOW Foods: "Audytor, doświadczony pracownik Agencji ds. Żywności i Leków, którzy przepracował w tej instytucji 37 lat, przeprowadził w czerwcu kompleksowy trzydniowy audyt, w którym poddał wnikliwej ocenie każdy aspekt naszej działalności produkcyjnej. Śledził drogę, jaką pokonują surowce od momentu odbioru ładunku, poprzez proces produkcyjny aż do uzyskania produktu końcowego składowanego w magazynie. Metody laboratoryjne, testowanie pod kątem trwałości i zachowania właściwości oraz formuły produktów zostały poddane szczegółowej kontroli w zakresie zgodności z Dobrymi Praktykami Wytwarzania."

6 lipca 2000 r. po przeprowadzonym audycie NNFA przyznało NOW Foods najwyższą możliwą notę. NOW Foods zdecydowała się na poddanie ocenie zgodnie z deklaracją, którą złożyła swoim klientom, t.j. "Oferujemy jakość za przystępną cenę".

Logo GMP na naszych etykietach informuje klientów, że mają do czynienia z produktem wysokiej jakości", podsumował Roza. NOW Foods rozpoczęła działalność w latach 40. XX wieku, kiedy to Paul Richard nabył Fearn Soya Foods, firmę zajmującą się wytwarzaniem produktów otrzymywanych ze zbóż i roślin strączkowych z okolic Chicago. W latach 60. nazwę zmieniono na NOW Foods, co miało odzwierciedlać wzrost zainteresowania konsumentów produktami odżywczymi.

NOW to skrót od "Nutrition for Optimal Wellness" (Odżywianie dla Optymalnego Samopoczucia). Firma NOW, która jest obecnie zarządzana przez trzecie już pokolenie rodziny Richardów, stała się jednym z wiodących producentów naturalnych witamin i suplementów odżywczych w sektorze zdrowej żywności.

© copyright PRO Natura | powered by HYDRAportal

Design by deep line